TGC Toekomst – Academie

Gebruik onze TGC Future Academy als oplossing voor uitdagende tijden
en daarna als concurrentievoordeel. Wij maken u en uw team klaar voor de toekomst!


Virtual Reality EmpowermentVREP

Online cursusprogramma

VirtualReality Empowerment Programma

Ügedurende 8 weken samen met innerlijk.i maximaal 8 deelnemers/* . 2.500 €* per deelnemer incl. huur hardware

Meer lezen

Bedrijf Consulting

Digitaal coachen

Digitalisering vindt zijn weg naar bijna alle gebieden van het leven. Onderwijs en digitalisering, een belangrijk thema voor onze samenleving, veranderen ons leven fundamenteel. Ook het onderwijs wordt hierdoor beïnvloed. De focus ligt echter op mensen, van wie wordt verwacht dat ze hun hele leven lang willen leren. Leren en coachen worden gekenmerkt door persoonlijke dialoog. Wat zou het voor jou betekenen als je je opleiding overal zou kunnen voortzetten met behulp van e-learning en mobiel leren? Hoe belangrijk is het voor jou om kosten te besparen in vergelijking met face-to-face onderwijs? Wat betekent digitale coaching? Wat zijn de voordelen van digitale coaching voor mij?

 

Boek | Meer info

Groeiplan en oplossing

Onze groei-oplossing voor flexibele bedrijven op Europees niveau. Onze bootcamp speciaal voor bedrijfsmanagers en directieleden. Kleine en middelgrote bedrijven moeten steeds intensiever en efficiënter omgaan met veranderingen in hun marktomgeving. Het is essentieel voor bedrijven om groei te genereren door mogelijkheden om balansvermogen te verwerven en zo hun bedrijfsrating te verbeteren in tijden van restrictieve kredietverlening door banken en financiële instellingen, zowel nationaal als internationaal. Agile transformatie strategisch vereist: Wat zou het voor uw bedrijf betekenen als uw bedrijfsrating aanzienlijk zou worden verbeterd door onze oplossingen? Hoe belangrijk is het voor u dat het bedrijf kan blijven groeien? Wat zou het betekenen voor de strategie van uw bedrijf als onze oplossingen vers kapitaal zouden opleveren voor investeringen van krediet- en financiële instellingen of investeerders? In onze bootcamp voor bedrijfsmanagers en bestuursleden gebruiken we ons internationale netwerk van geautoriseerde juridische dienstverleners om een effectieve en efficiënt implementeerbare groei-oplossing te demonstreren. Onze groei-oplossing is specifiek gericht op digitale bedrijven, octrooihouders of handelsondernemingen op Europees niveau.

Doelgroep: Bedrijfsmanagers, directieleden

Duur: 8 uur

Kosten: op aanvraag

 

Boek | Meer info

Digitale transformatie

Over welke vaardigheden moeten specialisten en managers vandaag de dag beschikken in de loop van de digitalisering? De aandachtige lezer en luisteraar zal twee hoofdstellingen opmerken in de voortdurende discussies in de media over het onderwerp digitalisering. De eerste stelling is dat digitalisering ons allemaal zal treffen in de nabije toekomst. De tweede stelling is dat ons leven en de wereld van werk daardoor in de toekomst ingrijpend zullen veranderen.

 

Boek | Meer info

Emigreren op de juiste manier

Uw compendium coaching

Wil je eindelijk emigreren en een succesvolle start maken in de wereld?

In ons podcastcompendium leer je hoe je succesvol kunt emigreren in de context van de internationale belastingwetgeving. Hoe je een blijvende impact kunt hebben op je economisch succes!

incl. checklist voor verhuizing & optimalisatie van het centrum van leven

met live FAQ-sessies

 

Boek | Meer info

Digitaal Elektromobiliteit

Digitale waardeketen elektromobiliteit

Duurzame mobiliteit. “Duurzame mobiliteit gaat over het voldoen aan de huidige en toekomstige mobiliteitsbehoeften van de maatschappij en de economie met betrekking tot het vervoer van mensen en goederen, terwijl de natuurlijke levensfundamenten voor toekomstige generaties zoveel mogelijk worden beschermd. Duurzame mobiliteit is gebaseerd op krachtige, efficiënte, geïntegreerde en grondstofbesparende vervoersconcepten. De focus ligt hierbij op voertuigen met alternatieve aandrijfsystemen, zowel langs de waardeketen als over de gehele levenscyclus, en hun integratie in bestaande of nieuw opkomende energie-, transport- en informatiesystemen.”

Meer informatie in onze podcasts

Welke academische onderwijsprogramma’s geschikt zijn voor het gebied van duurzame mobiliteit. Hoe zijn deze onderwijsprogramma’s verdeeld over typen instellingen voor hoger onderwijs? In welke mate speelt interdisciplinariteit een rol in de programma’s? Of en in welke mate bedrijven een gebrek aan kwalificaties verwachten? Of bedrijven moeite hebben om aan de vraag naar academisch geschoolde werknemers te voldoen? In welke mate zijn universitaire programma’s transparant voor bedrijven?

Onze trefwoordenlijst met academische opleidingen in heel Duitsland

Elektrische motor

Verkeer Energiebeheer Hoogspanning

Energiebeheer Stadsmobiliteit Transportplanning

Elektrochemie Stedelijke energie Lichtgewicht constructie

Hybride brandstofcel Hydrologie Openbaar vervoer

Ecologie Mobiliteit Milieu Recycling

Telematica Hernieuwbare energie Vermogenselektronica

Zowel universiteiten als bedrijven hechten veel belang aan het thema duurzame mobiliteit.

Bedrijven zijn van plan om de mobiliteitssector in de toekomst intensiever uit te breiden en hechten er een groot strategisch belang aan. Er heerst echter onzekerheid bij de bedrijven over de vraag of ze in de komende jaren werknemers met academische kwalificaties zullen kunnen aanwerven in de mate die een verdere uitbreiding van het bedrijfsgebied zou vereisen. Het doel voor de toekomst is om bestaande opleidingen beter uit te breiden in termen van interdisciplinariteit. Vanwege de cyclische vraag naar onderwijs is het raadzaam om de academische bijscholing voor professionals uit te breiden. Virtuele maatregelen voor permanente educatie in de vorm van online opleidingen zouden het gemakkelijker kunnen maken om werk en academische permanente educatie te combineren.

“Onze managers van vandaag hebben de filosofie van gisteren nodig in combinatie met de wetenschap en technologie van morgen.” Anders Indset

 

Boek | Meer info

Uitvoeringswet ATAD

De twee wetsontwerpen over de antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD Implementation Act) van 10 december 2019 en 24 maart 2020 zijn bedoeld om de verschillende externe belastingwetten van de Europese Unie te harmoniseren. Er moet ook rekening worden gehouden met de bevindingen van de OESO over grondslaguitholling en winstverschuiving. De ATAD-implementatiewet is op 25 juni 2021 door de Duitse Bondsraad goedgekeurd. In de ATAD-podcasts zal Bernd Ferber, je mentor voor internationalisering, je trainen in de belangrijkste aanscherpingen van de anti-belastingontwijkingsrichtlijn (ATAD-implementatiewet). Preventieve uitvoeringsmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemers in 2024 Verhuizing van functies en vestiging als ondernemer in het buitenland.

BEPS en CRS Compendium
De strijd van de landen met hoge belastingen met base erosion profit shifting (BEPS) en de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS) is al aan de gang sinds 2014 en 2015. Echter, in combinatie met ons leerpakket over de aankomende anti-belastingontwijkingsrichtlijn in overeenstemming met de wetsvoorstellen van 10 december 2019 en 24 maart 2020, willen we graag de nieuwe aanscherping en de fundamentele veranderingen in het internationale belastingrecht onder de aandacht brengen, Waarom het opzetten van een buitenlands bedrijf nog steeds zin heeft in 2024?.. je kunt het te weten komen in onze podcastserie over BEPS en CRS.