Een zakelijk adres huren in Londen Regent Street

Londen Regent Street

Een prestigieus bedrijfsadres, ook voor bedrijfsregistratie

De digitale industrie speelt een fundamentele rol in de economie van het Verenigd Koninkrijk. Londen is gepositioneerd als de onbetwiste digitale hoofdstad van Europa. Moderne infrastructuur, geschoolde arbeidskrachten en voortdurende steun van investeerders in de financiële sector maken Londen tot een prominent punt in de wereldwijde digitale sector.


BBP in (EUR)

Op basis van de veronderstelde wisselkoers van USD 1 = EUR 0,93, zal het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in het Verenigd Koninkrijk naar verwachting ongeveer EUR 45.488,89 bedragen. Houd er rekening mee dat het werkelijke bedrag kan variëren afhankelijk van de huidige wisselkoers. 

BTW-TARIEF

25% voor bedrijven die meer dan £250.000 winst hebben gemaakt in het belastingjaar en 19% voor bedrijven met minder dan £50.000 winst.

Je bedrijf is klaar voor onmiddellijk gebruik

Een prestigieus zakelijk adres

Een vijfde van het bruto binnenlands product (bbp) van het Verenigd Koninkrijk wordt gegenereerd in Londen. In het verleden was het vooral de industrie die de Londense economie kenmerkte. De haven van Londen aan de Theems – ooit de grootste haven ter wereld – speelde een belangrijke rol bij het vormgeven van de economie. Tegenwoordig speelt de industrie, die zich voornamelijk aan de rand van de Londense metropoolregio bevindt, nauwelijks nog een rol. Londen is een klassieke mediametropool met gevestigde banden met voormalige koloniale landen zoals India, Australië en Nieuw-Zeeland.

De stad wordt gekenmerkt door een groot aantal radio- en televisiestations en tabloidkranten zoals The Sun of The Daily Mirror met een miljoenenoplage. Internationale mediabedrijven zoals News Corporation van mediaondernemer Murdoch hebben vestigingen in Londen. De stad is een springplank voor media-investeringen in opkomende markten zoals India. Als een van de toonaangevende Europese metropolen op het gebied van nieuwe media zijn de meest innovatieve IT-bedrijven gevestigd in de Britse hoofdstad.

Voordelen

 

Een zakelijk adres in Londen maakt een enorme indruk, met lage kosten en weinig administratieve rompslomp. Londen is een van de centra van aantrekkingskracht, wat automatisch resulteert in een grote reputatiewinst voor bedrijven. Het bedrijfsadres is direct klaar voor gebruik en bevindt zich in een uiterst lucratieve economische omgeving. Regent Street kan worden gebruikt voor bedrijfsregistratie in Londen. Beheer je mailbox gemakkelijk online en mobiel. Gebruik de locatie Regent Street voor bedrijfsregistratie en stel vandaag nog je bedrijfsadres in Londen in.

Uw bedrijfsadres

Uw naam

Uw bedrijfsnaam

Derde verdieping

207 Regent Street

W1B 3HH Londen

Verenigd Koninkrijk

Straatbeeld
Prijzen

Maandelijks

Type brievenbus Privé Standaard Kantoor
Account inclusief 1 mailbox maandelijks gebruik 38,67
162,17
599,40
Mobiele applicatie (IOS & Android)      
Contractduur 1 maand 1 maand 1 maand
Inkomende brieven waren onder andere   5 10
Scannenvelop (voorkant)   5 10
Inhoud van brief scannen 1 3 10
Inclusief pagina’s bij het scannen 2 3 4
Brieven opslaan 5 dagen 10 dagen 20 dagen
Opslag van pakketten 2 dagen 5 dagen 10 dagen
Cloudverbinding      

jaarlijks

Type brievenbus Privé Standaard Kantoor
Account inclusief 1 brievenbus per jaar Gebruik 425,10
1.783,86
3.571,62
Mobiele applicatie (IOS & Android)      
Contractduur 12 maanden 12 maanden 12 maanden
Inkomende brieven waren onder andere   5 10
Scannenvelop (voorkant)   5 10
Inhoud van brief scannen 1 3 10
Inclusief pagina’s bij het scannen 2 3 4
Brieven opslaan 5 dagen 10 dagen 20 dagen
Opslag van pakketten 2 dagen 5 dagen 10 dagen
Cloudverbinding      

Quo Vadis Brexit

Wanneer het vrije verkeer van personen binnen de EU eindigt als gevolg van Brexit vanaf 2019, zullen EU-burgers die in het VK willen wonen en werken een verblijfsvergunning of visum nodig hebben dat nog niet precies is gedefinieerd. EU-burgers die voor 29 maart 2017 naar het VK zijn verhuisd, hebben na Brexit nog steeds automatisch het recht om te blijven.

Wat zijn de redenen om in de toekomst naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen of er te gaan wonen?

Het is belangrijk op te merken dat het Verenigd Koninkrijk, en Londen in het bijzonder, een aantrekkelijk land blijft om in te wonen. Een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen wordt steeds belangrijker. In de context van het Britse EU-lidmaatschap was het tot nu toe alleen mogelijk om op experimentele of tijdelijke basis te verhuizen. In de toekomst zal dit niet mogelijk zijn zonder grotere inspanningen. Visumkwesties moeten worden opgehelderd en een verhuizing moet zorgvuldig worden gepland. De immigratie van hooggekwalificeerd personeel en een bepaald minimuminkomen dat de immigrant moet verdienen en waarover hij belasting moet betalen, zijn de hoekstenen van selectieve immigratie door het Verenigd Koninkrijk.

Iedereen die buitenlands inkomen heeft en dit niet nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien, kan dit bijna belastingvrij ontvangen in de hoofdstad Londen als hij inwoner is van het Verenigd Koninkrijk. Dit is mogelijk zolang het inkomen niet op een rekening in het Verenigd Koninkrijk wordt gestort.

De concrete gevolgen van Brexit

 

Brexit heeft verschillende fiscale, juridische en strategische gevolgen, afhankelijk van de uitgangssituatie. Een Brits bedrijf met klanten in de Europese Unie ondervindt andere gevolgen van Brexit dan een Europees bedrijf met klanten in het Verenigd Koninkrijk.

Een Brits bedrijf met klanten in de Europese Unie ondervindt andere gevolgen van Brexit dan een Europees bedrijf met klanten in het Verenigd Koninkrijk. Een burger van de Europese Unie die in het Verenigd Koninkrijk woont, krijgt daarentegen met heel andere uitdagingen te maken: We bekijken de fiscale gevolgen van Brexit vanuit het Duitse perspectief als voorbeeld Onze opmerkingen zijn dienovereenkomstig van toepassing op andere EU-landen. Hieronder volgt in alfabetische volgorde een overzicht van de EU-regelgeving en belastingsoorten die worden beïnvloed door mogelijke belastingwijzigingen:

 

Fusierichtlijn  
voor Brexit
Een grensoverschrijdende reorganisatie was belastingvrij binnen de Europese Unie. Dit wordt belastinguitstel genoemd.
na Brexit
Het kan leiden tot de realisatie van gevormde “stille reserves” en tot directe belastingheffing bij grensoverschrijdende herstructureringen.

 

Add-back belasting  
voor Brexit
Tot op heden is er geen sprake geweest van terugsluisbelasting voor de aandeelhouder in EU-bedrijven met voldoende substance.
na Brexit
Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn om de stof te detecteren.

 

Vennootschapsbelasting  
voor Brexit
Er zijn bijvoorbeeld discussies gaande over de registratie van de vennootschapsbelasting in het Verenigd Koninkrijk op 10%. De Europese partners hebben hier al op gereageerd. Het Duitse ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk in dit geval zal worden gecategoriseerd als een laagbelastend land. De gevolgen: Duitse aandeelhouders van Britse bedrijven zouden dan getroffen worden door de negatieve effecten van add-back taxation.
na Brexit

 

Moeder-dochter richtlijn  
voor Brexit
Het bronbelastingtarief op dividenden van een EU-dochteronderneming aan een EU-moederonderneming is momenteel 0% binnen de EU (minimumdeelneming 10%)
na Brexit
Het bronbelastingtarief op dividenden in overeenstemming met de DTA. In het geval van Duitsland is dit 5%.

 

Grensoverschrijdende verplaatsing van activiteiten  
voor Brexit
In het geval van de grensoverschrijdende overdracht van een bedrijf kan een correctiepost worden opgenomen voor de beëindigingswinst, die over 5 jaar wordt teruggeboekt om de winst te verhogen.
na Brexit
Onmiddellijke belastingheffing is waarschijnlijk van toepassing – een egalisatievoorziening moet volledig worden teruggenomen.

 

Grensoverschrijdende overplaatsing van de statutaire zetel van een vennootschap  
voor Brexit
Tot nu toe zijn er geen verborgen reserves in de EU gerealiseerd.
na Brexit
De corporatie wordt geacht te zijn ontbonden, wat betekent dat de stille reserves worden gerealiseerd.

 

Belasting toegevoegde waarde  
voor Brexit
na Brexit
Met Brexit hoeft het VK niet langer te voldoen aan de eisen van de EU-wetgeving met betrekking tot het bepalen van de plaats van levering, belastingtarieven, het uitoefenen van opties en dergelijke. Het VK is dan niet langer gebonden aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie bij de interpretatie van de wet. Daarnaast zouden ook de gevolgen voor grensoverschrijdende handel opnieuw moeten worden bekeken. Postorder- of ketentransacties zouden worden beïnvloed. Dit geldt ook voor het leveren van bewijs voor grensoverschrijdende leveringen.

 

Conversieprocessen  
voor Brexit
Tot nu toe waren er veel belastingvoordelen voor fusies en omzettingen binnen EU-staten
na Brexit
De belastingvermindering wordt hoogstwaarschijnlijk geannuleerd.

 

Verzekeringstaks  
voor Brexit
De verzekeringsmaatschappij int de assurantiebelasting van de polishouder en betaalt deze.
na Brexit
Als een verzekeringsmaatschappij buiten de EU is gevestigd, moet de polishouder de assurantiebelasting zelf betalen.

 

Exitheffing  
voor Brexit
Rentevrij belastinguitstel voor aandelen in Duitse bedrijven en verplaatsing van de belastingbetaler binnen de EU/EER.
na Brexit
Het is zeer waarschijnlijk dat onmiddellijke belasting van toepassing zal zijn.

 

Rente- en licentiebeleid  
voor Brexit
Bronbelastingtarief op rente en licentiebetalingen binnen de EU tussen bedrijven in een groep van bedrijven van 0% (minimum deelname 25%)
na Brexit
Bronbelastingtarief op rente en licentiebetalingen in overeenstemming met de DTA. In het geval van Duitsland 0%.

 

Douanerechten  
voor Brexit
Binnen de EU geldt vrijhandel.
na Brexit
Als Groot-Brittannië wordt beschouwd als een derde land, moeten douanerechten worden betaald op goederen en moeten douaneaangifte- en aangifteverplichtingen worden nageleefd.