Digitaal transformatie


Bernd Ferber

Over welke vaardigheden moeten specialisten en managers vandaag de dag beschikken in de loop van de digitalisering? De aandachtige lezer en luisteraar zal twee hoofdstellingen opmerken in de voortdurende discussies in de media over het onderwerp digitalisering. De eerste stelling is dat digitalisering ons allemaal zal treffen in de nabije toekomst. De tweede stelling is dat ons leven en de wereld van werk daardoor in de toekomst ingrijpend zullen veranderen.

Uw digitale trendscout bij Tempulse Global Consultancy, verduidelijkt hierbij:
Beide stellingen zijn fout. Digitalisering is er al en verandert alles. Veranderende markten dwingen bedrijven hun organisatiestructuren te herzien en vooral van managers wordt meer dan ooit gevraagd zich te herpositioneren. Veel managers zijn momenteel niet geschikt om snel te reageren op de dynamiek van de markten.
De focus ligt momenteel op de vereiste vaardigheden van managers en een aanpassing van het begrip van de rol van werknemers: Gedeeld leiderschap, waarbij teamleden individuele managementcompetenties krijgen of tijdelijk zelfs het volledige beheer van een project, leidt tot een decentralisatie van autoriteit. Hiërarchieën worden aanzienlijk platter. Terwijl organisatiestructuren vroeger sterk hiërarchisch waren, moeten managers tegenwoordig hun rolopvatting snel veranderen. De teamnavigator is al in het heden aangekomen en is niet de toekomst. Naast hun eigen integratie in de werkprocessen van het team, zijn managers verantwoordelijk voor de samenstelling van hun team en creëren zo nieuwe structuren die de organisatie veranderen. De medewerkers definiëren gezamenlijk de eigen mijlpalen van het team.

Conclusie

Verantwoordelijke specialisten en managers in de huidige gedigitaliseerde organisatiestructuren willen de bijbehorende vrijheid bij het ontwerp van de werkplek en een balans tussen werk en privé. Managers moeten individuele vaardigheden van werknemers snel herkennen en combineren. Assertiviteit en “alwetendheid” verdwijnen naar de achtergrond. Macht wordt herverdeeld en verzamelt zich niet langer aan de top van het team. In plaats daarvan veranderen de netwerkknooppunten voortdurend.

Dynamiek is vereist op alle denkbare niveaus – projecten en taken moeten voortdurend worden aangepast. Veranderingsprocessen op korte termijn moeten worden gematigd en er is een permanente dialoog met werknemers nodig om zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden en feedback te ontvangen. Ferber maakt duidelijk dat de dialoog de grootste uitdaging is voor managers, aangezien de digitalisering van het heden ook de mogelijkheden van flexibele werkplekken vergroot. Goede managers gaan de dialoog aan met hun werknemers, proberen hen te begrijpen en begeleiden hen. Per slot van rekening zullen “big data” en de nieuwste technologieën van vandaag de dag niet voor deze menselijke vaardigheden zorgen.

Ons resultaat: persoonlijkheid kan niet worden gedigitaliseerd, zegt Bernd Ferber.